040-130020 - Slå en signal så hjälper vi gärna till.

BOSTADSHUS

box1-bostadvent

Varje hus har olika behov
som kräver enskild lösning.

VILLOR

box2-bostadvent

Korrekt installerad utrustning
ger en lång livslängd.

FILTER

box3-bostadvent

Vi har filter för bostadssystem
från Flexit & Fläktwoods.

Våra Varumärken

Installations Teamet AB är väldigt noga med kvalitén vilket leder till att vi väljer noga utvalda produktleverantörer – några exempel är:

Fläktwoods | Flexit | Systemair | Enervent | Swegon
Östberg | Francke | IV | Fjäråskåpan

Fördelen med att använda sig av flera leverantörer är att man lättare och effektivare kan erbjuda en bra lösning till uppdraget utan att vara bunden till ett specifikt varumärke.

Idag är det tyvärr många ventilationssystem som är alldeles för gamla och därför riskerar de boendes hälsa avsevärt. Vi ser till att utrustningen är anpassad och korrekt installerad.

Rotavdrag

ROT – renovering & tillbyggnad
En stor del i vår verksamhet är baserad på ROT för både företag och privatkunder.
Kontakta oss för en genomgång av just dina behov.

 

Vi Utför

Ventilationsservice
Kylanläggningar
Isolering
Rensning
OVK
ROT (renovering och tillbyggnad)
Injusteringar
Styr och regler
Nyinstallation
Bostadsventilation