040-130020 - Slå en signal så hjälper vi gärna till.

Besiktning

box01-OVK

OVK besiktning är kontinuerlig
och alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas.

Målet

box02-OVK

Regelbundna besiktningar ger
bättre inomhusmiljö och minskar kostnaderna.

Kontakta oss

box03-OVK

Kontakta oss för mer information angående OVK.
Våra erfarna tekniker hjälper dig.

OVK Obligatorisk Ventilationskontroll

Med tanke på att vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus, är det viktigt att se till att luften är av god kvalitet. Dålig ventilation skapar onödiga problem med fuktiga hus, vilket i sin tur kan orsaka allegier och astma.

En god ventilation motverkar detta, vilket är viktigt framför allt för personer som ännu inte har ett fullt utvecklat immunförsvar, eller för de personer med nedsatt immunförsvar. Barn, ungdomar, gamla och sjuka.

Alla fastighetsägare det må vara till hyreshus, kontor eller skolor, samtliga är skyldiga att se till att en så kallad OVK besiktning av ventilationen görs på fastigheten.

Besiktningen utförs för att försäkra sig om att ventilationssystemet är tillräckligt och att det fungerar som det är tänkt.

För daghem, skolor mm gäller 3 år
För flerbostadshus och kontor med FT, och FTX-ventilation gäller3 år
För flerbostadshus och kontor med F, FX och S-ventilation gäller 6 år

Bra att veta

För en och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation gäller endast kontroll vid nybyggnad/nyinstallation

 (FT = från o tilluftsvent. F = frånluftsvent. S = sjävldragsvent).

Undantag: En och tvåbostadshus med S eller F ventilation, konomibyggnader för jordbruk etc. Industribyggnader, hemliga byggnader inom försvaret.

Det kan vara livsfarligt att andas inomhus. Radon dödar varje år hundratals människor i Sverige. Frivillig och ofrivillig, tobaksrök likaså. Inomhusluft innehåller dessutom många ämnen som är skadliga, om än inte dödliga. Dålig ventilation, bygg- och inredningsmaterial vars konsekvenser ingen undersökt samt fukt och mögel är viktiga orsaker till att vi inte har den inomhusluft vi behöver.

Vi här uppe i Norden tillbringar 90 procent av vår tid inomhus. Det betyder alltså att vi under 21 av dygnets 24 timmar befinner oss inne. Därför är det självklart att luften vi andas inomhus är viktig och har stor betydelse för oss, både vad gäller hälsa och välbefinnande.

Idag har vi sällannågon god ventilation inomhus. En av de största anledningarna till detta är att vi tror det kostar för mycket. I själva verket är det många gånger tvärtom, en bra ventilation kan spara pengar istället. En gammal fläkt kostar ibland mycket mer att renovera,i många fall lönar det sig att byta till en ny.

Kontakta gärna oss, antingen via telefon eller e-post, så besvarar vi dina frågor – vi kan ventilation och installation!